16 de juny de 2024

L'Institut Antoni Pous de Manlleu col·labora amb l'escola Quatre Vents

Una d'aquestes experiències és el Projecte 'Construïm Joc' on hi participa l'alumnat del CFGS d'Educació Infantil (TEI)

El Ter 16 de gener de 2014 a les 16:46
Imatge Aprenentage i Servei Construim Joc
Aquest curs 2013-2014, des de l'institut Antoni Pous i Argila de Manlleu s'han iniciat algunes experiències educatives d’Aprenentatge i Servei.

L'aprenentatge servei és una proposta educativa, innovadora, que combina processos d'aprenentatge i oferta de servei a la comunitat en un únic projecte. Combina la intencionalitat pedagògica i la intencionalitat solidària amb la comunitat.

Per tant, aquests tipus d'aprenentatge permet als participants l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors alhora que treballen en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Una d'aquestes experiències és el Projecte "Construïm Joc" on hi participa l'alumnat del CFGS d'Educació Infantil (TEI), aplicant els coneixements apresos al cicle i les orientacions ofertes pels docents de l'escola Quatre Vents, creant materials i propostes de joc adequades a les necessitats de l'escola Quatre Vents.

Aquesta proposta ofereix a l'alumnat del CFGS d'Educació Infantil, una oportunitat d'aplicar en un entorn real i concret els aprenentatges adquirits al cicle formatiu i per l'altra, prestar a un centre educatiu públic un servei de suport en l'elaboració de materials de joc i desenvolupament d'activitats lúdiques.

La proposta valorada com a molt motivadora pel centre i els alumnes que hi participen ha permès afavorir sinergies positives entre centres i serveis. La valoració fa que l'institut, en breu, es plantegi ampliar-ho a altres Cicles Formatius fent participar centres i serveis que ja estan col·laborant amb l'institut Antoni Pous i Argila.
Etiquetes:
Ràdio Manlleu