24 d'abril de 2024

La taxa justa de residus del 2024 manté la màxima de «qui contamina, paga»

L'Ajuntament ha començat a fer difusió de la campanya fiscal d'enguany

elter.net 22 de febrer de 2024 a les 09:52
La nova taxa va entrar en vigor aquest mes de gener

El passat 1 de gener va entrar en vigor la taxa de residus municipals per l’any 2024. Aquest tribut segueix l’estructura de la taxa justa implantada per primer cop al municipi l’any passat, és a dir, està formada per una part fixa i per una part variable.


La ciutadania que genera menys residus i els separa millor paga menys que qui en fa més i/o no recicla. La part fixa de la taxa, un total de 177 euros en els habitatges (+35€ respecte del 2023) es liquidarà el dia 1 de juliol d'enguany i la part variable es cobrarà durant el primer trimestre del 2025. Aquesta última es calcularà en funció dels trams de participació de la fracció resta i de l’orgànica que preveu l’ordenança. Com a novetat, s’han previst aplicar bonificacions a la part fixa de la taxa per a aquelles persones que ho sol·licitin i que tinguin més de 70 anys i els ingressos de la seva unitat de convivència no superin el salari mínim interprofessional.


Pel que fa la taxa comercial, la part fixa de la taxa comercial depèn de la naturalesa de cada activitat, i la part variable es calcula en funció del volum del cubell de resta i de la participació en les recollides de la fracció orgànica i del multiproducte.


Aquests dies s’està repartint un díptic que a totes les cases i comerços, on s’explica de manera resumida i gràfica l’ordenança fiscal 2024 i fa una descripció detallada dels residus que pertanyen a cada fracció: l’orgànica, la resta, el multiproducte i el vidre. Juntament amb el díptic, els habitatges també rebran el calendari 2024 del servei porta a porta on s’indiquen els dies de recollida de cada fracció i els dies en què la deixalleria mòbil es desplaçarà als diversos barris de la ciutat.

Etiquetes:
Societat