14 de juliol de 2024

Les dejeccions ramaderes, tema central de la segona Jornada Tècnica del Mercat del Ram

Més de la meitat dels municipis d’Osona són zona vulnerable per les dejeccions ramaderes

El Ter 1 d'abril de 2009 a les 19:21
Salvador Puig ha parlat de dejeccions ramaderes en la jornada d'aquest dimecres
Aquest dimecres l’Auditori Marià Vila d’Abadal de l’edifici el Sucre ha acollit la segona Jornada Tècnica Ramadera del Mercat del Ram. La jornada ha començat amb la presentació de Salvador Puig, president de Gesfer.

Salvador Puig ha començat la sessió presentant la nova normativa sobre les dejeccions ramaderes del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya. “Aquest decret és la bíblia de les dejeccions ramaderes. És vital per una bona convivència amb el medi ambient i la resta de la societat” ha assegurat Puig.

Tal com ha explicat Salvador Puig, la indústria agrícola i ramadera significa el 36% de la producció total a Osona. Aglutina gairebé el 15% del cens porcí de tot Catalunya i el 21% de la producció lletera. En aquest sentit, ha puntualitzat que dels 51 municipis que hi ha a Osona, 30 ja han estat declarats zona vulnerable per les dejeccions ramaderes. Actualment, la seva superfície ja només és capaç d’absorbir el 61% del nitrogen que produeix la indústria ramadera. “És per això que és fonamental un caràcter preventiu en aquests aspectes per evitar qualsevol acció que perjudiqui el medi ambient, com ara la contaminació dels aqüífers” ha remarcat.

El president de Gesfer també ha explicat que “aquesta normativa ve molt determinada per la Unió Europa i que Catalunya ja està en temps de descompte en quant a la seva aplicació”. Puig ha assegurat que aplicar aquesta normativa “pot suposar molts esforços per als ramaders. Tot i això, molts d’ells s’han avançat i ja compten amb les instal·lacions requerides, com les plantes de tractament en la pròpia explotació”.

Després d’aquesta introducció, Salvador Puig ha donat la paraula a Josep Maria Virgili, tècnic del Servei de Producció Agrícola de Gesfer, que ha parlat més detalladament sobre els canvis que la nova normativa preveu en el tractament dels fems i dels purins. La resta de la jornada d’avui ha estat dedicada a les diferents estratègies per adaptar-se a aquesta normativa. La reducció a origen, el transport de purins i els sistemes de tractament són alguns dels temes que s’han tractat.

Aquest dijous la jornada es desenvoluparà a partir dos grans blocs temàtics. Al matí, les sessions estaran centrades en la gestió i explotació forestal. Mentre que, a la tarda, el boví de carn serà el tema central de la xerrada “Engreix de vedells: rendiment, costos i perspectives”.
Etiquetes: