14 de juliol de 2024
DADES

La memòria de la Policia Local del 2023 presenta una millora en les dades de seguretat ciutadana

El cos tanca un exercici on es va fer més treball de policia administrativa i es van potenciar unitats com la GREIP

elter.net 12 de juny de 2024 a les 11:02
Lluïsa Bautista, Arnau Rovira i Moisès Gimeno, durant la presentació de la memòria | elter.net
El Sotsinspector Cap de la Policia Local de Manlleu, Moisès Gimeno, l’alcalde Arnau Rovira i Lluïsa Bautista, regidora de Seguretat Ciutadana, van presentar la memòria de la Policia Local del 2023.

Algunes de les conclusions més destacades que es van explicar és que la seguretat ha millorat en dades objectives i l’alta proactivitat que té el cos policial. També es va posar sobre la taula que un dels principals reptes en l’actualitat és la prevenció i la resolució de ciberdelictes, ja que “és un tipus de delicte que està en constant evolució i és difícil de detectar”, com afirmava Moisès Gimeno.

En l’actualitat, a Manlleu hi ha 1,7 policies per cada 1.000 habitants, i el cos compta amb un 21,6% d’agents que son dones, unes xifres que estan per sobre de la mitjana de municipis de la mateixa tipologia. Segons les dades de la memòria, a Manlleu es van cometre el 2023 un total de 50,3 delictes per cada 1.000 habitants, unes xifres que es troben en la mitjana però, no obstant això, hi ha a la ciutat una major percepció d’inseguretat que en altres localitats, quelcom que es vol treballar també des del cos per millorar. Pel què fa als detinguts, a Manlleu, el 2023, les xifres indiquen que van ser 4,4 per cada 1.000 habitants, gairebé el doble que la mitjana, el que indica el “bon treball” de la policia, com explicava el Sotsinspector.

Altres dades significatives:
  • Les oficines policials van recollir una mitjana de 12,57 denúncies per cada 1.000 habitants
  • La GREIP ha intervingut en 72 ocupacions “en calent”, evitant l’ocupació de l’immoble
  • Cap accident amb ferits greus o morts de trànsit a la ciutat
  • 297 denúncies en el marc de l’ordenança municipal de civisme
  • Manlleu, a més, és un dels municipis entre els de similars característiques que hi ha més casos de violència masclista, amb 1,7 denúncies per cada 1.000 habitants, per sobre de la mitjana
Bautista, Rovira i Gimeno van coincidir en el fet que Manlleu està esdevenint una referència pel que fa a model policial. En els últims mesos, diversos ajuntaments catalans han visitat les dependències policials i han conegut de primera mà el model que s’aplica a la ciutat. Son referents per les formacions que es fan, no només pels agents de Manlleu sinó també per altres cossos policials. Aquest any també s’ha posat en marxa la Unitat de Mediació, el qual es tindran les primeres dades en la memòria de l’any vinent.